>Litratong Pinoy #1: Ako ay Bilog

Posted by on Apr 3, 2008 in Cambodia life, Litratong Pinoy, moto-dups, transportation | 0 comments

>

moto express

Ito ang moto-dop o moto-taxi. Kung ang Pilipinas ay may jeepney, ito namang moto-dop ang sagot ng mga Khmer bilang pangunahing transportasyon dito sa Cambodia. Bata, matanda, lalaki o babae – silang lahat ay nakasakay sa moto-dop papunta sa paaralan, opisina, palengke at kung saan-saan.

Sangkatutak na motodop ang nakaka-kalat dito pa lang sa Phnom Penh, ang kabisera ng Cambodia. Sa dami nila, hindi mahirap maka-ispat ng isa dahil halos lahat ng moto-dop driver ay madaling makita sa suot nilang baseball caps.

Gusto mong mamasyal? Mag-liwaliw at mag-shopping? Walang problema. Isang tawag lang ng moto-dop at sa ilang saglit ay nandun ka na sa iyong paparoonan. Ganun sila kabilis! Kung noon ay di pa kailangan ng crash helmet, ngayon ay ipinatutupad na ng gobyerno ang pagsusuot nito. Ang halaga ng pamasahe ay depende sa distansya ng pupuntahan at kung ilan ang pasahero – karaniwang nagsisimula sa 1000riels hanggang 10,000riels (more or less P10-100). Ang halaga ng pamasahe ay tumataas ng doble o hight pa sa pagsapit ng gabi.

Sa itaas na litrato, pinapakita na hindi lang tao ang sinasakay ng mga moto-dops. Kahit ano, actually, pwede, tulad na lang netong bisikleta….

*oist, ang hirap talagang managalog. Pasensiya na po.

Here’s the English text:

In the Philippines, we have the jeepney. Here in Cambodia, the moto-dop or moto-taxi is the most common means of getting around the city and they’re not that difficult to spot! There are tens of thousands of them in the city, and moto-dop drivers are all wearing baseball caps.

So you want to go sightseeing? Go shopping? No problem. Just hop on a motodop, a 100cc scooter. Before, wearing a crash helmet not required but in the recent weeks the government has just implemented a law requiring everyone to wear helmets when riding on motorcycles. A ride across town will cost around 1,000-10,000riels (P10-100), more, depending on the distance, and if there is more than one passenger. The price goes up a little at night.

Motodops not only ferry people around; it’s also used to transport goods.

Wanna join Litratong Pinoy? Hop on over and join us here.

Share in top social networks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *